Betydelsen av dränering i Stockholm

Väl utförd dränering av byggnader i Stockholm kan ha betydelse både på samhällsplanet och på det privata planet. Så kolla upp hur behovet ser ut för ditt hus.

Vi kan inte råda över vädrets makter. Det bästa vi kan göra är att försöka att undvika att själva bidra till växthuseffekten och andra klimatkatastrofer. Men vi behöver också ha planer till hands för sådana eventuella händelser och vi behöver förebygga skador så gott det går.

Ta risken för ökade översvämningar som exempel. Kommuner som Stockholm behöver ha en beredskapsplan för sådant, både på en övergripande nivå och mer detaljerat. Detta kan till exempel innebära att reglerna om markavvattning och dränering för privathus påverkas. Som fastighetsägare i Stockholm bör man därför hålla sig uppdaterad om nya regler och beslut som påverkar behovet av dränering.

Dränering behöver göras om regelbundet

Dränering har faktiskt betydelse både för allmänheten och för den egna egendomen. Det behöver inte bli översvämning för att huset ska ta skada om dräneringen är eftersatt. Den som inte är så insatt i byggnadsteknik kanske tror att dränering är något som görs en gång för alla, men så är inte fallet.

Dräneringen behöver som regel göras om med ett antal års mellanrum, typiskt 10–20 år. Men behovet kan förstås skilja sig åt beroende på hur marken ser ut runt omkring. Om det är mycket lerjord så kan det behöva göras ofta och om det är berggrund lite mindre ofta. Om du är osäker så är det bästa du kan göra att kontakta en firma som stockholmdränering.se som kan undersöka och eventuellt åtgärda saken.