nyasaro-cover2

Välkommen till Nya Särö

Särö centrum får nu ett välkommet ansiktslyft. Mellan handelscentrat vid Säröavfarten och Säröskolan kommer nu Nya Särö att byggas med 106 bostäder i två etapper, varav 68 är bostadsrätter och 38 hyresrätter. Samtidigt som området förtätas med bostäder planerar kommunen att utveckla och modernisera hela Särö centrum med större ytor för handel och kontor och ge helaområdet en mer modern och levande framtoning.