Särö skärgård

Välkommen till Nya Särö

Särö centrum får nu ett välkommet ansiktslyft. Mellan handelscentrat vid Säröavfarten och Säröskolan kommer nu Nya Särö att byggas med 106 bostäder i två etapper, varav 68 är bostadsrätter och 38 hyresrätter. Samtidigt som området förtätas med bostäder planerar kommunen att utveckla och modernisera hela Särö centrum med större ytor för handel och kontor och ge helaområdet en mer modern och levande framtoning.

Nya Särö är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Mjöbäcks Entreprenad, Järngrinden, AB Hundra Fastigheter och AB Kosen, företag med lång erfarenhet av av trygga och kvalitativa boenden och bostadsområden.
Bostadsrätterna i Nya Särö förmedlas av Svensk fastighetsförmed-ling i Kungsbacka och hyresrätterna av AB Hundra.