Professionell bostadsanpassning i Stockholm

Som funktionshindrad har du rättigheter enligt lag. Din bostad får du anpassad efter dina behov. Det finns regler att följa och ett enklare liv att leva med bostadsanpassning i Stockholm.

Din situation utgör grunden för din bostadsanpassning i Stockholm. Det finns inte två människor som är likadana och följaktligen inte heller en sorts bostadsanpassning som passar alla. Därför ska all anpassning alltid börja med en genomgång av vad du behöver och hur det kan göras i din ordinarie bostad.

För att kunna inleda processen behöver du ordna två saker. Det första är ett intyg från en medicinskt sakkunnig; läkare eller annan. Där ska framgå att du är i behov av en bostadsanpassning. Dessutom behövs en lista på åtgärder från en arbetsterapeut eller sjukgymnast på lämpliga anpassningar.

Bostadsanpassning förenklar vardagen

Bostadsanpassning gör mer än förenklar vardagen för många. Den gör att man faktiskt kan bo kvar i den nuvarande bostaden i många fall. Och ja, om du senare flyttar skall även den nya bostaden anpassas på liknande sätt. Justeringar görs på fast utrustning i hemmet. I slutändan är det din kommun som beslutar om din bostadsanpassning.

Vad brukar de flesta behöva hjälp med? Badrum och kök och passage mellan de olika utrymmena i bostaden är viktiga. Duschkabin är t ex standard i många fall. Vägghandtag som gör livet säkrare och stadigare likaså. Att ta bort eller jämna ut trösklar är troligen den allra vanligaste åtgärden.

Men som sagt. I slutändan är det dina specifika behov som ska styra din bostadsanpassning.

Dela allt rättvist vid en separation

Ni har valt att gå skilda vägar men först ska ni dela allt som ni har gemensamt i boet. Det kan låta enklare än vad det är, beroende på vad som skett under ert förhållande, som arv eller företag.

Det kan låta enkelt att ta hälften var vid en separation, och att det borde vara rättvist. Men det kanske inte alls är det som är rättvist. Du kanske har fått ett arv från dina föräldrar, medan din partners föräldrar fortfarande lever. Eller din partners arv var borta innan du kom in i bilden. Det kan även vara så att du hade en framgångsrik firma innan ni träffades och under relationen har du delat firman med din partner. Kanske hade du även en hel del tillgångar innan ni träffades, som en bostad, fritidshus, båt eller bil. Är det då rättvist att dela allt till hälften?

Bodelning som båda accepterar

Troligen är det sällan som en bodelning sker där båda parterna är helt nöjda. Om man inte helt enkelt kan dela allt på hälften, för att det är rättvist. Men för att komma så nära en rättvis bodelning som möjligt så finns en hel del regler att ta hänsyn till. Regler där man tar med sådana faktum som arv, enskild gåva, enskild egendom samt vad man hade med sig in i boet. Förhoppningsvis kan man då dela på ett rättvist sätt utan att behöva ta ärendet till en rättegång. Som tyvärr händer för somliga par ibland. Läs mer om bodelning på denna sida: svenskbodelning.se

Utmaningar med trädfällning i Uppsala

Bor du i Uppsala kan trädfällning vara en rejäl utmaning, framförallt i tätbebyggda områden. Grannar kan vara lite känsliga om träd faller på bilar eller byggnader. Så hur fälls träd bäst?

Stora träd på tomten kan vara besvärliga. Förvisso kan de vara vackra och ge tomten skugga, men en plötslig storm kan leda till att de välter och hamnar där de inte ska vara. Stora träd kan också vara i vägen för utsikten. 

Kanske skuggar de lite för mycket. I tätbebyggda områden kan trädfällning i Uppsala vara riskabelt och inget som du bör ge dig på om du inte har en utbildning i trädfällning. Omkringliggande byggnader kan skadas, och du kan själv råka ut för en olycka.

Varför så svårt att fälla ett träd?

Stora träd kräver mycket precision när de fälls. Det gäller att kunna beräkna var de kommer att landa. Många gånger krävs det sektionsfällning, vilket innebär att trädet fälls bit för bit. Går det inte att komma åt med skylift, behöver du klättra upp i trädet. Här händer det lätt olyckor om du inte är van vid att klättra och samtidigt arbeta med verktyg. 

Även väder och vind spelar in, blåser det mycket bör du aldrig ge dig på att fälla större träd. Väljer du att leja bort arbetet, kommer en specialist att göra en fällplan om det krävs avancerad fällning. Då utförs arbetet säkert, och du kan nyttja RUT-avdrag för trädfällning. På så sätt garderar du dig mot olyckor och får ett snyggt slutresultat.