Utmaningar med trädfällning i Uppsala

Bor du i Uppsala kan trädfällning vara en rejäl utmaning, framförallt i tätbebyggda områden. Grannar kan vara lite känsliga om träd faller på bilar eller byggnader. Så hur fälls träd bäst?

Stora träd på tomten kan vara besvärliga. Förvisso kan de vara vackra och ge tomten skugga, men en plötslig storm kan leda till att de välter och hamnar där de inte ska vara. Stora träd kan också vara i vägen för utsikten. 

Kanske skuggar de lite för mycket. I tätbebyggda områden kan trädfällning i Uppsala vara riskabelt och inget som du bör ge dig på om du inte har en utbildning i trädfällning. Omkringliggande byggnader kan skadas, och du kan själv råka ut för en olycka.

Varför så svårt att fälla ett träd?

Stora träd kräver mycket precision när de fälls. Det gäller att kunna beräkna var de kommer att landa. Många gånger krävs det sektionsfällning, vilket innebär att trädet fälls bit för bit. Går det inte att komma åt med skylift, behöver du klättra upp i trädet. Här händer det lätt olyckor om du inte är van vid att klättra och samtidigt arbeta med verktyg. 

Även väder och vind spelar in, blåser det mycket bör du aldrig ge dig på att fälla större träd. Väljer du att leja bort arbetet, kommer en specialist att göra en fällplan om det krävs avancerad fällning. Då utförs arbetet säkert, och du kan nyttja RUT-avdrag för trädfällning. På så sätt garderar du dig mot olyckor och får ett snyggt slutresultat.