Fastighetsautomation med styrning och kontroll

För att styra och kontrollera allt i de fastigheter du äger, kan du anlita ett företag som erbjuder ett modernt och avancerat system för fastighetsautomation.

Den tiden är förbi när ett helt kvarter med hyreslägenheter sköttes av en bestämd och ibland hårdhänt vicevärd. En sådan person åtnjöt stor respekt, inte minst av kvarterets ungar. Skyltar hade lydelser som “Gräsmattan får inte beträdas”. Den som inte följde uppmaningen kunde få en fysisk bestraffning av vicevärden, eftersom lagen mot aga inte var påtänkt.

Om proppar uppstod i avloppen tillkallades vicevärden, även kallad fastighetsskötaren. Han fick också ofta ta emot klagomål om att lägenheterna var för kalla. Något ansvar för soprummet hade han dock inte, eftersom det mesta slängdes i sopnedkast. De senare har numera gått i pension och har blivit plomberade.

Fastighetsautomation – en modern företeelse

Att digital teknik vunnit inträde inom fastighetsförvaltning förvånar inte. I äldre tider kunde man utan vidare ta sig in i ett trapphus och ringa på dörren till en specifik lägenhet. Numera måste vi stå utanför och trycka på en portkod innan vi i bästa fall blir insläppta. Sådana system har blivit nödvändiga för att förhindra intrång från personer med kriminell agenda.

En fastighetsägare måste hänga med och utnyttja de fördelar som modern teknik ger och bör anlita specialföretag som erbjuder allt inom fastighetsautomation. Det är till exempel viktigt att styra och övervaka energiförbrukningen. Temperaturen inomhus kan optimeras genom att hänsyn tas till solinstrålning och reglering av tappvattnet sker med automatik. Integrerade system med passagekontroll och kameraövervakning blir också alltmer vanligt och dessutom nödvändiga för hyresgästers säkerhet.