Ta hjälp med att skapa en underhållsplan

Är du en fastighetsägare – eller sitter i exempelvis styrelsen för en BRF – så har du också ett ansvar som ligger i skötsel, underhåll och drift. Genom att ta professionell hjälp med att skapa en underhållsplan så lägger du dig i framkant rent kostnadsmässigt – och sätter dig i förarsätet både då det kommer till investeringar och olika kostnader. Rätt underhållsplan kommer att vara nyckeln till lägre kostnader.

En underhållsplan tas fram genom att företaget man anlitar samlar information om fastigheterna – byggår, storlek, utformning, konstruktion – samt genomför en gedigen besiktning av allt som finns i dessa. Tak, ytskikt, installationer – allt. I många fall kan även olika mätningar äga rum i syfte att säkerställa att exempelvis fukt, asbest eller radon finns i skadliga halter.

En underhållsplan sparar pengar

Därefter så tar företaget fram en underhållsplan där det klart och tydligt framgår vad som behöver göras i framtiden, när detta bör ske – samt hur en estimerad kostnad för detta kan se ut.

Effekten av en gedigen underhållsplan blir att man hela tiden kan förutse sina kostnader. Du vet att exempelvis taket har X antal år på nacken – och du vet att tak normalt håller i si och så många år. Genom en underhållsplan kan du agera innan taket i fråga går sönder.

Akuta skador bär höga kostnader

De flesta är, baserat på detta, väl medvetna om att de akuta skadorna som sker är de som kostar mest pengar. Av den enkla anledningen att man inte hunnit spara inför projektet.

Ett takbyte – eller exempelvis en investering i bergvärme eller annat – som är planerat däremot; då har man hunnit bygga upp en buffert, man har hunnit ta in offerter och man har hunnit med att kontrollera det företag man slutligen anlitar.

Inkluderat i en underhållsplan kan även exempelvis grönområden, parkeringar, innergårdar och allmänna utrymmen vara och även där kan det planerade underhållet vara en detalj som i slutändan sparar en massa pengar. Kort sagt: du behöver A) en underhållsplan och B) en skicklig partner som tar fram denna åt dig.

Viktigt att ta hand om din fastighet

Som fastighetsägare är det av yttersta vikt att du ser till att din fastighet sköts på bästa sätt. Detta innebär att du måste ha koll på allt som rör byggnaden, inklusive ekonomin. En professionell fastighetsskötare kan vara till stor hjälp för dig.

För att dina hyresgäster ska vara nöjda och trivas i din fastighet är det essentiellt att du ser till att allt fungerar som det ska. Om dina hyresgäster blir missnöjda kan det leda till att de väljer att flytta, vilket i sin tur kan resultera i ekonomiska förluster för dig som fastighetsägare. Att vara fastighetsägare innebär ett stort ansvar, och det finns en mängd uppgifter som måste skötas. Ibland kan det vara svårt, om inte omöjligt, att hantera allt själv. Därför är det klokt att överväga att anlita ett företag för att få hjälp med fastighetsskötsel i Avesta.

Få hjälp med allt du inte hinner med

En erfaren fastighetsskötare kan ta hand om alla de uppgifter som du inte hinner med själv. Ta kontakt med olika företag och begär in offerter för att jämföra och hitta den bästa lösningen för dina behov. Seriösa företag erbjuder kostnadsfria offerter och det är viktigt att du noggrant granskar vad som ingår i deras tjänster för att försäkra dig om att det passar dina unika behov.

En fastighetsskötare kan erbjuda mer än bara skötsel av själva byggnaden. Du kan även få hjälp med att hantera kontakten med hyresgästerna och sköta ekonomin. Att ha ordning på ekonomin är oerhört viktigt, och en korrekt bokföring säkerställer att du betalar rätt skatt. Detta är arbetsuppgifter som kan vara utmanande för en fastighetsägare att hinna med. Dessutom kan akuta problem uppstå som kräver snabb åtgärd, till exempel när en toalett går sönder eller ett lås inte fungerar. Genom att anlita en fastighetsskötare kan du överlåta dessa uppgifter och fokusera på det som är viktigast för dig.

Öka värdet på din fastighet

Att äga en fastighet är en långsiktig investering, och det är avgörande att den sköts på rätt sätt. Det är välkänt att en fastighet som inte underhålls ordentligt förlorar i värde över tid. Fasader, tak och fönster behöver regelbundet underhåll och eventuella reparationer för att bevara fastighetens kvalitet. Om fönstren inte är tillräckligt isolerade kan det leda till fuktskador och andra problem. En fastighetsskötare kan ta hand om allt detta, från takrenoveringar till trädgårdsskötsel. Att investera i en fastighetsskötare är därför en klok beslut för dig som fastighetsägare, då det bidrar till att öka värdet på din fastighet på lång sikt.

Som fastighetsägare är det viktigt att du inte underskattar vikten av att ta hand om din fastighet på rätt sätt. Genom att anlita en erfaren fastighetsskötare kan du säkerställa att alla aspekter av fastigheten sköts på ett professionellt sätt, vilket i sin tur leder till nöjda hyresgäster och en ökad värdeökning på din fastighet.

Fastighetsautomation med styrning och kontroll

För att styra och kontrollera allt i de fastigheter du äger, kan du anlita ett företag som erbjuder ett modernt och avancerat system för fastighetsautomation.

Den tiden är förbi när ett helt kvarter med hyreslägenheter sköttes av en bestämd och ibland hårdhänt vicevärd. En sådan person åtnjöt stor respekt, inte minst av kvarterets ungar. Skyltar hade lydelser som “Gräsmattan får inte beträdas”. Den som inte följde uppmaningen kunde få en fysisk bestraffning av vicevärden, eftersom lagen mot aga inte var påtänkt.

Om proppar uppstod i avloppen tillkallades vicevärden, även kallad fastighetsskötaren. Han fick också ofta ta emot klagomål om att lägenheterna var för kalla. Något ansvar för soprummet hade han dock inte, eftersom det mesta slängdes i sopnedkast. De senare har numera gått i pension och har blivit plomberade.

Fastighetsautomation – en modern företeelse

Att digital teknik vunnit inträde inom fastighetsförvaltning förvånar inte. I äldre tider kunde man utan vidare ta sig in i ett trapphus och ringa på dörren till en specifik lägenhet. Numera måste vi stå utanför och trycka på en portkod innan vi i bästa fall blir insläppta. Sådana system har blivit nödvändiga för att förhindra intrång från personer med kriminell agenda.

En fastighetsägare måste hänga med och utnyttja de fördelar som modern teknik ger och bör anlita specialföretag som erbjuder allt inom fastighetsautomation. Det är till exempel viktigt att styra och övervaka energiförbrukningen. Temperaturen inomhus kan optimeras genom att hänsyn tas till solinstrålning och reglering av tappvattnet sker med automatik. Integrerade system med passagekontroll och kameraövervakning blir också alltmer vanligt och dessutom nödvändiga för hyresgästers säkerhet.

Betydelsen av dränering i Stockholm

Väl utförd dränering av byggnader i Stockholm kan ha betydelse både på samhällsplanet och på det privata planet. Så kolla upp hur behovet ser ut för ditt hus.

Vi kan inte råda över vädrets makter. Det bästa vi kan göra är att försöka att undvika att själva bidra till växthuseffekten och andra klimatkatastrofer. Men vi behöver också ha planer till hands för sådana eventuella händelser och vi behöver förebygga skador så gott det går.

Ta risken för ökade översvämningar som exempel. Kommuner som Stockholm behöver ha en beredskapsplan för sådant, både på en övergripande nivå och mer detaljerat. Detta kan till exempel innebära att reglerna om markavvattning och dränering för privathus påverkas. Som fastighetsägare i Stockholm bör man därför hålla sig uppdaterad om nya regler och beslut som påverkar behovet av dränering.

Dränering behöver göras om regelbundet

Dränering har faktiskt betydelse både för allmänheten och för den egna egendomen. Det behöver inte bli översvämning för att huset ska ta skada om dräneringen är eftersatt. Den som inte är så insatt i byggnadsteknik kanske tror att dränering är något som görs en gång för alla, men så är inte fallet.

Dräneringen behöver som regel göras om med ett antal års mellanrum, typiskt 10–20 år. Men behovet kan förstås skilja sig åt beroende på hur marken ser ut runt omkring. Om det är mycket lerjord så kan det behöva göras ofta och om det är berggrund lite mindre ofta. Om du är osäker så är det bästa du kan göra att kontakta en firma som stockholmdränering.se som kan undersöka och eventuellt åtgärda saken.

Det är lättare att andas med bra ventilation i Stockholm

Det gör så otroligt mycket för dagen att få jobba och leva i en väl ventilerad miljö. Anlita alltid experter på ventilation till er bostad i Stockholm.

Vi kan inte leva utan syre, men det är inte alltid så lätt att få ett rum att kännas fräscht och välventilerat. Det kan vara ett sånt litet problem som att ventilationen är för liten eller att den inte har tillräckligt mycket kapacitet för att ta sig an den yta där ni lever och bor. Ibland handlar det om svårare problem, som mögel, eller till och med att ventilationen är för kraftig.

En expert på ventilation i Stockholm kan hjälpa er oavsett om det gäller en liten privat bostad eller flera stora fastigheter. Ventilation är livsviktig och det kräver expertis, erfarenhet och utbildning. Så börja med att kontakta ett företag med lång erfarenhet för att se om er ventilation håller standarden.

Bra ventilation till kontoret höjer effektiviteten

Bra ventilation är superbra för att människorna i byggnaden ska känna sig friskare och piggare. Det gör att det är trevligare att komma till jobbet. Men det har fler fördelar med bra ventilation. Det är inte bara människan som mår bättre, utan också byggnaden i sig. En bra ventilation är lika viktig som bra dränering. 


Med ventilation som är korrekt installerad så minskar chansen för att byggnaden ska få fuktskador som leder till mögel. Mögel är verkligen förrädiskt, och kan skada hus och hem och människa i tysthet. Så kontakta en expert likt www.ventilationstockholm.nu för att se om ni har tillräckligt med ventilation i Stockholm.

Skydda ditt hem och din egendom med professionella säkerhetslösningar

Har du stött på problem med dina lås? Oroar du dig för säkerheten i ditt hem? Du är inte ensam. Många upplever utmaningar med lås och säkerhet, och för vissa har inbrott blivit verklighet. Men det finns en lösning som kan ge dig trygghet och göra ditt liv enklare.

Säkerhetslösningar för olika boendetyper

Beroende på vilken typ av bostad du har, kan olika säkerhetslösningar vara aktuella. Om du bor i en hyreslägenhet kan extralås eller övervakning vara intressanta alternativ, förutsatt att din hyresvärd tillåter det. För bostadsrättsinnehavare kan reglerna variera mellan olika föreningar, så det är klokt att kolla upp vad som gäller eller prata med föreningens ansvariga. Ofta ser bostadsrättsföreningar positivt på installation av extralås och andra säkerhetsförbättringar.

För dig som äger en fristående villa är det helt upp till dig att bestämma vilka åtgärder som behövs. Du kanske önskar installera ett avancerat säkerhetssystem eller helt enkelt byta ut låsen för att förhindra att onödiga nycklar cirkulerar. Beroende på läget på din fastighet kan du behöva anpassa säkerhetsnivån.

Professionell hjälp när det behövs som mest

I vissa situationer kan behovet av akut hjälp vara påtagligt. Det kan hända att du förlorar dina nycklar under en kväll på krogen och blir strandsatt utanför ditt hem, vilket i efterhand kanske blir en rolig historia, men just då är det mest frustrerande.

En ännu mer oroande situation är när du faktiskt har haft inbrott och dina lås är trasiga. Att snabbt få dessa ersatta är av högsta prioritet för att du ska känna dig trygg igen i ditt eget hem. Då är du tacksam över att det finns låssmeder som erbjuder jourtjänster. Deras expertis och råd kan sammanfattas i två enkla ord – skaffa bra lås och höj din säkerhetsnivå. Se också till att ha kontaktuppgifterna till din låssmed i Göteborg nära till hands.

Yrket som har utvidgats

När man behöver hjälp med installation eller reparation av vatten- och avloppsrelaterade problem finns det en yrkeskategori som är specialiserad inom detta område. Detta område kan även inkludera värmesystem.

Rörmokare är yrkespersoner som arbetar med allt som rör vatten och avlopp. De utför installation och reparation av allt som har med dessa områden att göra. Men numera kan man även kontakta en rörmokare i Uppsala när det kommer till värmepumpar. Detta innebär vanligtvis installation, service eller reparation av värmepumpar som är kopplade till vatten på något sätt. Det inkluderar även varmvattenberedare. I vissa fall har man specialiserad personal som arbetar med antingen vatten och avlopp separat eller värme separat. Men inom mindre företag har personalen kunskap om alla dessa tre områden.

Allt är sammankopplat

Det finns många olika funktioner i ett hus som på något sätt är sammankopplade. Trots att vatten och elektricitet är motsatser till varandra och dessutom en farlig kombination kan de ibland behöva kombineras. Detta är fallet när man till exempel installerar en värmepump eller varmvattenberedare, eller när man installerar en jacuzzi eller poolpump.

I vissa fall kan det vara en installation som elektrikern kan utföra i förväg, och där rörmokaren endast behöver ansluta en kontakt. Men ibland kan man också gå motsatt väg och börja med rörmokarens arbete och avsluta med att elektrikern kommer till platsen och utför alla elinstallationer.

Fördelarna med att anlita en professionell rörmokare

När det kommer till installation och reparation av vatten- och avloppssystem är det alltid bäst att anlita en professionell rörmokare. Det finns flera fördelar med att göra det:

Expertis och kunskap: En professionell rörmokare har den nödvändiga expertisen och kunskapen för att hantera olika typer av vatten- och avloppsproblem. De har utbildning och erfarenhet som gör att de kan lösa problem på ett effektivt sätt.

Kvalitet och hållbarhet: Genom att anlita en professionell rörmokare kan man vara säker på att installationer och reparationer görs med hög kvalitet och hållbarhet. Detta minskar risken för framtida problem och kostsamma reparationer.

Effektivitet och tidsbesparing: En professionell rörmokare har rätt verktyg och utrustning för att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Detta sparar tid och gör att projektet kan slutföras snabbare.

Efterföljande service: Om det skulle uppstå några problem efter att arbetet är klart kan man förlita sig på den professionella rörmokaren för efterföljande service. De kommer att finnas till hands för att lösa eventuella frågor eller problem som kan uppstå.

Genom att anlita en professionell rörmokare kan man vara trygg i vetskapen att arbetet kommer att utföras på rätt sätt och att man får en långsiktig lösning för sitt vatten- och avloppssystem.

Att måla kan förvandla ditt hem

Att måla kan göra en stor skillnad i ditt hem, även om du har en begränsad budget. Måla är dock inte ett litet projekt, och du vill att det ska bli rätt från början. Varför inte anlita en professionell målare?

Förändra din vardag med färg

Ibland känns vardagen grå och allting verkar tråkigt. Ingenting är riktigt spännande, och det finns så mycket som vi måste göra. En liten förändring i ditt hem kan göra en stor skillnad. Att måla är ett sätt att göra en sådan förändring. Det kräver inte en stor budget och kan verkligen göra skillnad. Dessutom ger målning ditt hem en unik touch som matchar din personliga stil. När det kommer till att måla ditt hus finns det oändliga möjligheter och bara din fantasi sätter gränserna.

Anlita en professionell målare för att få det bästa resultatet

Du kan självklart måla ditt hem på egen hand. Det innebär inga risker som till exempel elinstallationer. Men målning är en konst i sig. Det handlar om mer än bara att kasta lite färg på väggarna och sedan är det klart. För att uppnå ett riktigt bra resultat krävs noggrant förarbete och tid för att slutföra arbetet. Genom att anlita en professionell målare undviker du att behöva göra allt arbete själv. En professionell målare säkerställer också att arbetet utförs på ett snyggt sätt. Du kan också kontakta flera olika företag och be om kostnadsfria offerter för att jämföra olika alternativ. Glöm inte att läsa omdömen från tidigare kunder för att få en uppfattning om företaget.

Dra nytta av ROT-avdraget

Om du är en privatperson som vill anlita en målare såsom målarenacka.nu kan du även dra nytta av ROT-avdraget, vilket är ett skatteavdrag. För att kunna dra nytta av detta avdrag måste du vara fastighetsägare, betala skatt och anlita ett företag som betalar F-skatt. Genom att göra det kommer du att få en 20 % skattereduktion på arbetskostnaden när du anlitar en målare. ROT-avdraget kan användas för renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader. Du kan använda det upp till 50 000 kronor per år, och det gäller även per person i hushållet. När du begär en offert är det värt att fråga om ROT-avdraget redan är inkluderat i offerten.

Många fördelar med att installera en värmepump i Stockholm

En värmepump kan både värma och kyla fastigheten i Stockholm. Men den har även många andra fördelar. Här är några tips till dig som vill byta värmesystem.

Med en värmepump kan du på ett miljövänligt sätt både värma och kyla din fastighet. Att en värmepump räknas som en grön energikälla beror på att den tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i naturen runt fastigheten, i jorden, luften, vattnet och berggrunden. Hur du väljer värmepump beror därför på hur stor tomt du har och hur omgivningarna runt huset är.

Även husets planlösning och hushållets behov av värme och varmvatten påverkar valet av värmepump. Men ganska ofta kan flera olika värmepumpar göra jobbet. Då får man i stället  låta ekonomin och plånboken bestämma. En värmepump kan kosta en del men det är en investering som man alltid har igen. 

Säkrast med totalentreprenad när man ska köpa värmepump

Ska man byta värmesystem ska man vända sig till ett företag som är specialiserade på värmepumpar i Stockholm. Ett seriöst företag tar kostnadsfritt, och utan krav på att man ska anlita dem, fram ett eller flera förslag på värmepumpar tillsammans med en offert. Be om kostnadsförslag från några olika företag och jämför både priser och villkor. 

Viktigt är att företaget är certifierat och bara erbjuder värmepumpar som är avsedda för skandinaviskt väder. Det bästa är om företaget också kan sköta själva installationen och även serva värmepumpen. Detta eftersom det oftast blir billigare men man vet också vem man ska kontakta om det skulle uppstå problem med värmepumpen.

Fastighetsboxar ger många fördelar

Fastighetsboxar är ett ypperligt alternativ för en BRF – eller en fastighetsägare – som tänkt sig att renovera trapphuset och skapa en mer inbjudande miljö för både boende och gäster. Fler och fler fastigheter har fastighetsboxar snarare än dörrar med vanliga, traditionella brevinkast

Det är något som bara kommer med fördelar och vi tänkte här nedan titta närmare på några av dem. Genom att välja exempelvis säkerhetsdörrar snarare än de vanliga dörrarna så får man en kombination av estetik, funktion och en ökad säkerhet. Vi tittar närmare på vad vi menar: 

Ökad säkerhet

Säkerhetsdörrar saknar den självklara vägen in för en tjuv. Den sker ofta genom brevinkastet och där tjuven för in ett verktyg för att låsa upp en dörr. Väljer man att istället få post, brev och paket i fastighetsboxar så försvinner möjligheten för tjuven att ta sig in i bostaden. Kan han komma åt dina paket? Nej, fastighetsboxar är tillverkade i ett robust och slitstarkt material och med en låsmekanism som är svår att dyrka upp – för att inte säga omöjlig. 

Förenklad vardag

Trött på att hämta dina paket hos olika ombud? Vårt sätt att handla har förändrats, och med detta också vår posthantering. Vi handlar mer online och får med detta också fler paket. Fördelen med fastighetsboxar är att de rymmer många av dessa och att man också slipper springa omkring och leta efter rätt postombud. 

Ökad säkerhet vid brand

Säkerhetsdörrar stänger ute både rök och eld och kan genom detta också rädda liv om det skulle börja brinna. Avsaknaden av brevinkast är positivt även ur ett brandsäkerhetsperspektiv. 

Passar för alla

Man kan anpassa fastighetsboxar mot alla typer av fastigheter och arkitektoniska stilar. Det finns en massa olika färger, former och storlekar att välja mellan – och med rätt tillverkare kan man även skräddarsy en lösning för de egna behoven, kraven och önskemålen. Det gör att fastighetsboxar även kan passa i exempelvis en äldre fastighet, utan att kännas malplacerad och fel. För att hitta en som passar er kolla in www.fastighetsboxar.net.