Ta hjälp med att skapa en underhållsplan

Är du en fastighetsägare – eller sitter i exempelvis styrelsen för en BRF – så har du också ett ansvar som ligger i skötsel, underhåll och drift. Genom att ta professionell hjälp med att skapa en underhållsplan så lägger du dig i framkant rent kostnadsmässigt – och sätter dig i förarsätet både då det kommer till investeringar och olika kostnader. Rätt underhållsplan kommer att vara nyckeln till lägre kostnader.

En underhållsplan tas fram genom att företaget man anlitar samlar information om fastigheterna – byggår, storlek, utformning, konstruktion – samt genomför en gedigen besiktning av allt som finns i dessa. Tak, ytskikt, installationer – allt. I många fall kan även olika mätningar äga rum i syfte att säkerställa att exempelvis fukt, asbest eller radon finns i skadliga halter.

En underhållsplan sparar pengar

Därefter så tar företaget fram en underhållsplan där det klart och tydligt framgår vad som behöver göras i framtiden, när detta bör ske – samt hur en estimerad kostnad för detta kan se ut.

Effekten av en gedigen underhållsplan blir att man hela tiden kan förutse sina kostnader. Du vet att exempelvis taket har X antal år på nacken – och du vet att tak normalt håller i si och så många år. Genom en underhållsplan kan du agera innan taket i fråga går sönder.

Akuta skador bär höga kostnader

De flesta är, baserat på detta, väl medvetna om att de akuta skadorna som sker är de som kostar mest pengar. Av den enkla anledningen att man inte hunnit spara inför projektet.

Ett takbyte – eller exempelvis en investering i bergvärme eller annat – som är planerat däremot; då har man hunnit bygga upp en buffert, man har hunnit ta in offerter och man har hunnit med att kontrollera det företag man slutligen anlitar.

Inkluderat i en underhållsplan kan även exempelvis grönområden, parkeringar, innergårdar och allmänna utrymmen vara och även där kan det planerade underhållet vara en detalj som i slutändan sparar en massa pengar. Kort sagt: du behöver A) en underhållsplan och B) en skicklig partner som tar fram denna åt dig.