Solceller i Eskilstuna – miljövänlig el

Den som vill bidra till ett fossilfritt samhälle och samtidigt sänka sina kostnader för elektricitet kan börja med att installera solceller i Eskilstuna.

Det är inte alltid som samhällsnytta och privatekonomi kan gå hand i hand. Men undrens tid är inte förbi och idag går det exempelvis att minska beroendet av fossila energislag samtidigt som ett hushålls privata ekonomi gynnas. Solens ljus kan utnyttjas genom att installera solpaneler på villans hustak.

Att kunna producera elektricitet för egen räkning har länge ansetts vara en utopisk dröm för entusiaster inom miljöområdet. Men idag installerar husägare med mer krass syn på tillvaron solceller. Förklaringen är tämligen enkel. Tekniken med solceller har utvecklats, där utbytet av solinstrålningen har ökat. Till det ska läggas att priset på inköpt elektricitet från det fasta nätet har rusat iväg.

Solceller i Eskilstuna på blänkande tak

Nils går sin sedvanliga kvällstur med sin hund. “Väldigt vad det blänker från hustaken nuförtiden”, tänker han. Han frågar en husägare på gatan. “Har du lagt nya takpannor på taket eller vad är det som blänker?” “Nja, jag har installerat solceller och numera producerar jag all min el på taket”, svarar han.

“Fungerar verkligen solel i vårt land och lönar det sig?”, frågar Nils som den skeptiker han är. Grannen ger honom en mindre lektion och han förklarar att det är fullt möjligt att en privat anläggning med solceller i Eskilstuna lönar sig. Han föreslår att Nils ska kontakta en leverantör som kan ge honom en konkret offert efter ett kostnadsfritt hembesök. Leverantören tar hand om all projektering.