BRF behöver förvaltning i Stockholm

Styrelsen i bostadsrättsföreningen består av ett antal kunniga människor. Det behövs ändå någon som har helhetssynen när det gäller förvaltning i Stockholm.

Genom att anlita någon för förvaltning för BRF i Stockholm kan man plocka russinen ur kakan. Man garderar sig så att man inte missar något viktigt, men man låter ledamöterna i styrelsen göra det som de är bäst på. Det kan vara att måla, lägga asfalt eller att skotta snö. Den som är ekonom kanske vill ge sig på budget, finansiering och bokföring också.

Eftersom det kräver mycket arbete att hålla reda på alla åtgärder som planeras, alla lagar som ska åtlydas och dessutom se till att pengarna räcker, är det bäst att anlita en konsult som hjälper till med helhetssynen. Det brukar finnas många idéer bland de boende och förslag på vad som behöver göras.

Förvaltning med förnuft

I en BRF eller Samfällighetsförening är det många viljor som ska enas, och även om styrelsen har ansvaret, är det många önskemål som ska tillgodoses. Nu är det inte alla åtgärder man faktiskt får lov att göra hur som helst. Många gånger ska man informera myndigheterna, söka tillstånd, söka bidrag och kontrollera om det man planerar är tillåtet över huvud taget.

En rutinerad förvaltare kan avgöra om åtgärderna är rimliga. Det kan handla om värmefrågor, gemensamma anläggningar, elnätets kapacitet och mycket annat. Det krävs ett strategiskt tänkande när det gäller budgetering och löpande underhåll. Man kan också behöva se över sina leverantörer, så att man får det bästa priset på inköp.