En riktigt bra låssmed finner du i Göteborg

Gillar du att hjälpa folk i akuta lägen? Kan du tänka dig att jobba alla olika tider på dygnet? Har du fallenhet för hantverk och detaljer? Då kanske du ska utbilda dig till låssmed i Göteborg.

Att jobba som låssmed i Göteborg är ett intressant jobb. I det yrket kan du få kontakt med människor som i de flesta fall är väldigt tacksamma för att du existerar över huvud taget. Översvallande vänlighet och tacksamhet möter en låssmed flera gånger om dagen. Men även frustration över att ha tappat nycklar eller att ha låst sig ute. I värsta fall kanske man har blivit bestulen och är rädd att det ska bli inbrott. Du blir deras hjälte och räddare i nöden.

Som låssmed löser du dina kunders dilemma och för det är de dig evigt tacksamma. Ibland får du tillverka låscylindrar då det behövs nya, och andra dagar kopierar du i all enkelhet nycklar när det behövs ett extra par. Det kan bli din uppgift att montera in lås i någons hus eller i lägenheter som ingår i en stor fastighet. Vare sig det gäller en stor eller liten uppgift är det alltid en djup tillfredsställelse som inträffar när du går hem för dagen.

Låssmed kommer ur yrket klensmide

Från början arbetade man med klensmide, vilket senare övergick till låssmed. Från 1900-talets början har utvecklingen gått framåt på ett sätt som man nog inte kunnat föreställa sig för 100 år sedan. Förutom all den kunskap som krävdes då har det nu tillkommit ytterligare uppgifter en låssmed ska klara under sin yrkesbana.

Det nya är att kunna hantera datorer och koppla nätverk genom dem samt att förstå hur all elektronik fungerar. Idag handlar det mer om att du som låssmed levererar säkerhet. Mer än att tillverka de gamla hederliga nycklarna. Men eftersom det visat sig att en enkel nyckel är lätt att kopiera för att ta sig in i någon annans hus så har man övergått till andra säkrare system.

En låssmed och dennas nya arbete

Som låssmed kommer du ha hand om motorlås och olika slags passagesystem. Andra uppgifter kan vara att utföra installationer och ge service av mekaniska lås och deras nycklar. Det finns avancerade larmsystem du kan få vara med och installera och du behöver veta hur man arbetar med datorövervakade nyckelskåp. Samt vapenskåp och säkerhetsdörrar via elektronisk väg. Så elektronik, teknik, larm och nycklar blir din vardag som låssmed i Göteborg.