Arkitektens Tankar

Arkitektens tankar

”Nya Särö erbjuder en rik och intim miljö och skala. För att stödja och utveckla platsen i norr med busshållplats och handel placeras och koncentreras de högre husen här. Den högre bebyggelsen blandas med lägre hus i områdets södra del.

Husen delar gårdsrum och samverkar till en dynamisk helhet vilket ger förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan de boende i stadsdelen. Skalan på bebyggelsen och stadsrummen är vänlig och mänsklig. Byggnaderna utgör stöd för gatorna runt kvarteret men är ett lika viktigt stöd för gårdsrummen. Kvarteret erbjuder en miljö där man kan röra sig på många olika sätt.

Gångvägarna följer ibland tätt inpå husen och kantas av trädgårdar, små platser och gårdar. Man är sedd och kan uppleva livet på gårdar och uteplatser, vilket ger trygghet och social kontroll. Den stora variationen av privata, halvprivata och gemensamma rum, blandningen av olika bostadsformer och åldersgrupper skapar social hållbarhet. En inbjudande och öppen stadsdel för alla.”

QPG ARKITEKTER