Gamla Särö

Särö har alltid varit populärt

Runt 1850 frodades badortskulturen på Särön och man hade ofta kung Oscar II på besök. I slutet av 1800-talet byggde många förmögna Göteborgsfamiljer sommarresidens på Särö vilket sedan dess präglat det sociala livet under många år. Än idag är den bebyggelse som växte fram under badortsperioden det mest utmärkande för Särö.

Även Kung Gustav V var ofta på besök och strax efter sekelskiftet invigde Konungen Säröhus. Huset byggdes som hotell och restaurang och är numera varsamt renoverat. På den gamla Säröbanans banvall har också anlagts en gång- och cykelbana som sträcker sig längs en mycket naturskön väg in till Göteborg