hallabrhet B

Vårt miljötänkande

MILJÖANPASSADE BOSTÄDER

Vi strävar alltid efter att använda metoder och tekniska lösningar som minskar miljöbelastningen och ger en god inomhusmiljö. Vi använder i så stor utsträckning som möjligt naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker i bostäderna. Bad och kök är lättstädade. I badrummet är golv och golvbrunn enkla att hålla rena, i köket används takansluten skåpinredning för att undvika dammfällor.

ENERGIBESPARING

Sedan flera år använder vi bara energisnåla vitvaror, fläktar och lågenergiarmaturer i allmänna utrymmen. Vårt miljötänkande innebär även ekonomiska fördelar. Energi- och vattensnåla installationer liksom energieffektiva fönsterpartier ger lägre kostnader i hushållet. Varmvattenanvändningen mäts och debiteras individuellt för att göra det möjligt för alla att påverka sin boendekostnad.

BRA LUFT INNE

Vi undviker PVC i våra bostäder. Vi undviker även – så långt det är möjligt – andra farliga ämnen som kan finnas i exempelvis färg, lim, fogmassa och golv- och takmaterial. Inga allergiframkallande träslag används i bostäderna och till de planteringar som omger våra hus används växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker. Den luft som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter.

EN GOD LJUDMILJÖ

Störande ljud och buller uppfattas av många som det största problemet i boendemiljön. Våra bostäder har tjocka väggar och bjälklag vilket ger en mycket god isolering mellan lägenheterna. Vi har också krav på att fönster och ytterdörrar ska ha god ljudklass, samt undviker brevinkast i dörrarna och placerar istället postboxar i trapphusens entréer.

FUKTSKYDD

Vi arbetar aktivt för att undvika fuktrelaterade problem. Fuktsäkring anordnas alltid i diskbänkskåp samt under diskmaskin, kylskåp och frysskåp och i badrummen används tätskikt med högt ånggenomgångsmotstånd och mögelresistenta och vattentåliga skivmaterial. Projekterings- och installationsarbeten följer byggbranschens regler som även tillämpas på husens värmesystem.

KÄLLSORTERING

Alla bostäder är utrustade för källsortering av avfall. Eftersom källsorteringen fungerar olika i de kommuner där vi bygger anpassar vi sorteringen efter de lokala reglerna.