Att köpa bostadsrätt

1. INTRESSEANMÄLAN
När du hittat en lägenhet som du är intresserad av skicka då en intresseanmälan till mäklaren via hemsidan, telefon eller e-post. Mäklaren bokar in ett personligt möte med dig, för att gå igenom all information i lugn och ro.

2. FÖRHANDSAVTAL
När du bestämt dig för lägenheten skrivs ett förhandsavtal. I samband med undertecknandet betalas ett förskott vars storlek bestäms av prislistan. Förskottet avräknas på slutlikviden.

3. INREDNINGSVAL
När det blir dags att bestämma tillval blir du kontaktad av vår tillvalshanterare som presenterar tillvalsmöjligheterna. En förutsättning för att tillval kan göras är att bostaden bokas i ett tidigt skede.

4. UNDER BYGGETS GÅNG
Under byggtiden har vi ett informationsmöte och ett ”tjuvkik”.

5. BESIKTNING
Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning och en efterbesiktning av lägenheten. En opartisk besiktningsman, som är utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse, utför besiktningen tillsammans med en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter och kontrollera tillval.

Under efterbesiktningen kontrolleras att de eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter ca två år. Garantibesiktning görs cirka fem år efter slutbesiktningen.

6. SLUTBETALNING
Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den resterande delen av köpeskillingen. Senast på tillträdelsedagen skall full slutlikvid och eventuella tillval vara betalda och i samband med detta får du dina nycklar till lägenheten.

7. INFLYTTNING
Senast tre månader innan tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Beräknad inflyttning sista kvartaalet 2019.

Detta händer vid försäljningen

INSATSER OCH MÅNADSAVGIFTER
Insats och månadsavgifter framgår av prislistan eller kostnadskalkylen.

OSÅLDA LÄGENHETER
Om det eventuellt finns osålda lägenheter på avräkningsdagen, förvärvas dessa av Mjöbäcks Entreprenad, Järngrinden, och AB Hundra. Bostadsrättsföreningen kommer därmed inte att drabbas av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Att bo i bostadsrätt

ÖVRIGA VILLKOR
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna får du i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet.

BO I BOSTADSRÄTT
Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper rätten att nyttja bostaden. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tillsammans fastigheten. Det vill säga bostäder och gemensamma utrymmen. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, Bostadsrättslagen.

MEDLEMSKAP
Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten. Nya medlemmar skall godkännas av föreningens styrelse. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden.

EKONOMISK PLAN
Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning får man istället läsa den ekonomiska planen. Den skall enligt lag innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten.

FÖRVALTNING
Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av föreningen utsedd förvaltare under de två första åren.

STYRELSE
Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Fram till den första föreningsstämman efter inflyttningen sköter en interimsstyrelse verksamheten. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra.

BOENDEKOSTNADER
När du köper din bostadsrätt av oss betalar du ett pris enligt gällande prislista. När du sedan har flyttat in i din lägenhet betalar du en månadsavgift som skall täcka din lägenhetsandel av föreningens kostnader, såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och underhåll. Genom ditt medlemskap i föreningen har du själv stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med övriga medlemmar har du inflytande även över förvaltning och drift. Du bor till självkostnadspris i din bostadsrättslägenhet.

HEMFÖRSÄKRING
Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett
omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.

Fler fördelar vid köpet

DÄRFÖR SKA DU KÖPA NYTT
Det är stor skillnad på nytt och begagnat. Väljer du en begagnad bostad krävs det oftast en renovering för att du ska trivas. Tänk också på att när du köper en nyproducerad lägenhet blir det aldrig någon budgivning. Lägenhetens pris är satt från början och det är det angivna priset som gäller vid försäljningen. Med andra ord är det enkelt att göra en boendekalkyl som håller!

GLADA GRANNAR
En annan fördel – utöver att du får en fin och fräsch bostad – är att alla flyttar in samtidigt. Det är lätt att lära känna dina grannar och få nya bekanta. Alla boende månar dessutom om huset och vill hålla snyggt, rent och helt. Alla har också möjlighet att vara med och påverka.