oversikt

Möt det Nya Särö

Nya Särö är ett samarbetsprojekt mellan:I Nya Särö byggs totalt 68 bostadsrätter i två etapper. Etapp 1 består av 38 bostadsrätter i låghus- och radhusform. I etapp två byggs 30 bostadsrätter i två punkthus och 38 hyresrätter i två punkthus. Husen byggs kring en grön och spännande gård med ytor för lek, spel, odling och gemenskap.

Alla bostäder har generösa fönsterpartier och rym-liga balkonger eller uteplatser. Bra isolering, modern uppvärmningsteknik och individuell mätning av förbrukningen ger husen låga uppvärmningskostna-der. Alla bostäder utrustas med senaste tekniken för anslutning av tv, telefon och bredband.