Skog
Solnedgang
Strand

Granne med det mesta

Nya Särö har det mesta du behöver för en positiv fritid. Närhet till havet, många promenadstråk och tillgång till spännande natur runt hörnet, kompletterat med cykel- och motionsleder om du vill röra på dig och flera fina badplatser.

Närheten innebär också nära till förskola, idrottshall, skola och aktiviteter. Genom de nya bostäderna, förbättrad trafikmiljö, och en utbyggnad av kollektivtrafiken ska Särö centrum bli än mer attraktivt, levande och tryggt.

En ny huvudgata med gång- och cykelväg mellan de två infarterna till Nya Särö planeras för att få ett bättre trafikflöde. När det gäller kollektivtrafiktrafiken ska en terminal byggas och bli en bytespunkt med pendelparkering.

Karta av Nya Särö